Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Краен получател: ЗДРАВЕНА ЕООД
Обща стойност: 19 990.00 лв., от които 19 990.00 лв.
безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.07.2023г.
Край: 10.01.2024г.